• صفحه اصلی
 • مقالات و نوشته‎ها
 • خدمات
 • پرسش‎و‎پاسخ
 • گالری
 • تماس با ما

خلاصه شناسه علمي  :

استاد گروه طب  فيزيکي و توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش

                                                                                                                  

1- فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1371 و تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی از دانشگاه علوم پزشکی ارتش 1378

2- رتبه اول ارتقا سال یک به دو و رتبه دوم کشوری ارتقا سال دو به سه در دوره دستیاری 1376 و 1377

3- دارای گواهینامه طب ورزشی از کمیته بین المللی المپیک و گواهینامه دوره سه ساله طب مانوئل (درمان با دست ) و گواهینامه لیزر تراپی

4- رتبه اول محققین علمی در جشنواره تحقیقات صنعتی سلمان فارسی آجا سال 93

5- رتبه دوم محققین علمی در جشنواره تحقیقات صنعتی سلمان فارسی سال 93

6- رتبه سوم در جشنواره تحقیقات صنعتی سلمان فارسی سال 93 در طرح های سامانه محور

7- کسب رتبه سوم در جشنواره تحقیقات صنعتی آجا ( طراحی و ساخت اسپلینت پنوماتیک....) 1389

8- پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی آجا در پنجمین جشنواره پژوهشی در سال 1392

9- پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکي آجا  و بهداشت و درمان ارتش در اولين جشنواره پژوهشي در سال 1381

10- محقق نمونه سال 85  در هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشكي آجا

11- پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکي آجا  و بهداشت و درمان ارتش درچهارمين جشنواره پژوهشي در سال  1384

12- استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکي آجا  در سال 1385

13- استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكي آجا  در سال 1386

14- مجری طرح تحقيقاتي برتر سال 1385 دانشگاه علوم پزشکي آجا  و بهداشت و درمان ارتش

15- استاد راهنماي پايان نامه تخصصي برتر سال 1385 دانشگاه علوم پزشکي آجا

16- استاد مشاور در 3 پايان نامه برگزيده در جشنواره دانشجوئي سراسر كشور درسال 1386

17- موئسس و رئیس مرکز تحقیقات بیومکانیک بالینی و مهندسی توانبخشی از 1387 تا کنون

18- مخترع پوتین بیومکانیکال عماد

19- مخترع دستگاه پودوگرافومتر

20- مخترع دستگاه فیزیوتراپی سیستم ریوی

21- مخترع دستگاه سرمادرمانی جریان پیوسته بعد از جراحی زانو

22- از مولفین کتاب بیومکانیک ترومبوز و آمبولی

23- از مولفین کتاب کفش ها و ارتزهای ورزشی

24- از مولفین کتاب جنبه های روانشناسی و روانشناختی کمردرد

25- مدير تاليف 4 جلد كتاب دستياري جراحي – روماتولوژي و عفوني و هماتولوژي از مجموعه 2 FAST

26- ویراستار علمی کتاب بیومکانیک و توانبخشی پا

27- ویراستار علمی کتاب آزمایشگاه حیوانات

28- از گردآورندگان سری کتب دستاورد 1 و 2 و 3

29- عضو شورای نویسندگان مجموعه قوانین و مقررات استخدامی ویژه اعضائ هیئت علمی.......

30- تدوین کتابچه ثبت فعالیت های بالینی  تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

31- از نویسندگان کتابچه ثبت فعالیت های بالینی  داخلی دانشجویان پزشکی

32- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آجا از 1392 تاکنون

33- جانشین اتاق فکر دانشگاه علوم پزشکی آجا از سال 1393

34- رئیس کارگروه تخصصی تحقیقات و فناوری ف بهداشت و درمان آجا

35- رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا از 1387 تا1389

36- رئیس ( سرپرست ) بیمارستان امام رضا ( 501 ارتش ) از 1386 تا 1387

37- معاون آموزشي و پژوهشي بيمارستان 501 آجا  از 1384 تا 1386

38- مدیر گروه طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان میلاد از 1387 تا کنون

39- مسؤل آموزشي دستياران طب فيزيکي و توانبخشي در بيمارستان 501آجا از 1380 تا 1387

40- معاون مدیر گروه آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان 501 از 1387 تا کنون

41- عضو كميته دائمي برنامه استرانژيك دانشگاه علوم پزشکي آجا

42- عضو کمیسیون تلفیق فرماندهی بهداشت و درمان آجا از سال 1394

43- عضو هيئت مديره انجمن طب فيزيکي و توانبخشي ايران از 1384 تا 1388

44- عضو هيئت مديره انجمن طب فيزيکي و توانبخشي ايران از 1394تا کنون

45- عضو  کمیته ارزشیابی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در رشته طب فیزیکی و توانبخشی

46- عضو هیئت ممتحنه دانشنامه تخصصي طب فيزيکي و توانبخشي از سال1387 تا کنون

47- عضوهيئت ممتحنه ارتقاء و گواهينامه دستياران تخصصي طب فيزيکي و توانبخشي در سال 84

48- رئیس شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکي آجا  از 1392 تا کنون

49- عضو شوراي پژوهشي  دانشگاه علوم پزشکي آجا  از 1384 تا 1387

50- عضو شوراي ارتقاء کيفيت آموزش و پ‍ژوهش دانشگاه علوم پزشکي آجا  از 1384 تا كنون

51- عضو شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي آجا از 1383 تا كنون

52- عضو کميته  اطلاع رساني انجمن طب فيزيکي و توانبخشي درسال 82 -83

53- استاد راهنماي تحصيلي دستياران و دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي  از 1382 تا كنون

54- ناظر امتحانات بورد تخصصي طب فيزيکي و توانبخشي در سال 83

55- استاد راهنما و همچنین مجری بیش از 20 عنوان طرح تحقیقاتی منجر به طراحی و ساخت در مرکز تحقیقاتی بیومکانیک

56- مجری طرح روشهای نوین ارزشیابی دستیاری از سوی وزارت بهداشت و درمان در دانشگاه آجا

57- دبير علمي در هفت دوره سمينار بررسي معضلات روماتولوژي در پرسنل آجا و نيروهاي مسلح  1384-1385

58- دبیر علمی پنجمین همایش سراسری روسای بهداشت و درمان ن م

59- نماينده علمي انجمن طب فيزيکي و توانبخشي در برنامه ريزي و اجراء هفت دوره سمينار و همايش هاي سراسري پزشکان عمومي از سوي سازمان نظام پزشکي در زمينه هاي مختلف از جمله طب سالمندي ، ارزيابي دوره سلامت و مباحث مربوط به کمر درد1383 تا كنون

60- عضو کميته علمي در کنگره هاي مختلف از جمله کنگره هاي ساليانه طب فيزيکي و توانبخشي ايران (8 دوره ) ، كنگره طب الكترزودياگنوز، سمينار طب نظامي (3دوره)،کنگره طب هوا فضا ، ششمين و هفتمين کنگره ساليانه بيماري هاي داخلي در دانشگاه علوم پزشکي آجا(2دوره)

61- عضو کميته اجرائي در 9 دوره از کنگره هاي ساليانه طب فيزيکي و توانبخشي ايران ، سمينار طب نظامي (2دوره)،کنگره طب هوا فضا و ششمين و هفتمين کنگره ساليانه بيماري هاي داخلي در دانشگاه علوم پزشکي آجا

62- ارائه مقاله بصورت سخنراني و پوستر در بيش از 60 کنگره و سمينار داخلي و ملي و بين المللي داخل كشور و ارائه مقاله بصورت پوستر در 5 کنگره خارج از کشور (فرانسه - آلمان– ترکيه- امارات متحده عربي-كره جنوبي )

63- استاد راهنما و استاد مشاور در 24 عنوان پايان نامه دکتراي تخصصي طب فيزيکي و توانبخشي و پزشكي عمومي

64- چاپ مقاله در مجلات علمي پژوهشي مختلف  از جمله

                    الف) فصل نامه علوم مغز و اعصاب ايران (3 عنوان)

                     ب) مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي آجا(10 عنوان)

                     ج) مجله دانشکده پزشکي اصفهان

                     د)مجله طب نظامی دانشگاه بقیه الله

                     ه)مجله طب جانبازان

                     و)مجله علمی پژوهشی کوثر

                     ز) مجله کومش

                     ح) مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین

                     ت) مجله مهندسی پزشکی اصفهان

                     ی) مجله ابن سینا

65- چاپ مقاله در مجلات علمی خارجی  مختلف از جمله

 • Muscle & nerve 
 • Nurologic india
 • American journal of urology
 • Wolfinia journal
 • Calcified Tissue International and Musculoskeletal Research
 • Internet Journal of Medical Update
 • Clinical Neurophysioly
 • Journal of Mechanics in Medicine and Biology
 • Journal of Archive in Military Medicine
 • Advanced Biomedical Research
 • Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences
 • American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation

49- ارائه 1 مورد گزارش نادر (case Report ) چاپ شده کتابچه هشتمين کنگره ژنتيک ايران  و ارائه 2 مقاله مورد گزارش نادر (case Report ) چاپ شده در فصل نامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي آجا

50 - گواهي شرکت دربيش از 20 کارگاه مختلف از جمله :

               الف) کارگاه آموزشي برنامه ريزي درسي، طرح درس و ارزيابي آزمون

                ب) کارگاه اندازه گيري آموزشي و ارزيابي در علوم پزشکي

                ج) کارگاه روشهاي تشخيص نوين اختلالات خواب

                د)  کارگاه بين المللي استئوپاتي

                ه) کارگاه ليزر درماني

                و) كارگاه روش تحقيق پيشرفته

                ز) كارگاه توانبخشي قلبي

                ح)  كارگاه برنامه ريزي استراتژيك

               ت) کارگاه تزریق بوتوکس

               ی) کارگاه سونوگرافی عظلات و مفاصل  

51- همکاري علمي و ارائه مقاله در مجله هاي مختلف از جمله فصل نامه هاي يوگا ،زنان، صنعت کفش، فرزانگان

52 - همکاري علمي با روزنامه کثير الانتشار جام جم، هفته نامه سلامت و ایران

53 - همکاري علمي با صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (راديو سلامت و شبکه خبر و شبکه دو)

54- برگزار كننده و مدرس در كارگاه كاربرد مداليته هاي فيزيكي ، کارگاه ارتقاء کيفيت پ‍ژوهش در پزشكي، کارگاه ارتقاء کيفيت آموزش پزشكي،كارگاه درمان هاي دستي در دانشگاه علوم پزشکي آجا

سوال از پزشک

ارسـال پـرسـش

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, zip.
 • سلام اقای دکتر منشی شما به هیچ عنوان پاسخ گو نیست بنده یک هفته هست دارم تماس میگیرم یا بوق اشغال میزنه یا ازاده کسی جوابگو نیست! بعد از کلی هزینه برای فیزیوتراپی چطور باید بفههمم که تاثیرگذار بوده یا خیر وقتی به پزشکم هیچ دسترسی ندارم!

  پـاسـخ
 • با سلام. دکتر بنده مدت مدیدی تماس میگیرم اما هیچ کدام از خطوط مطب پاسخگو نمی باشند. بنده از مریضان شما می باشم و می بایست برای معاینه مجدد می آمدم اما منشی به هیچ عنوان پاسخگو نیست!!

  پـاسـخ
 • سلام.
  ****** هستم سه شنبه از بروجرد آمدم مطب و مشکل انحنای ستون فقرات داشتم
  گفتید پس از پایان ۶ جلسه باید دوباره بیام مطب.
  از آنجایی که بنده بیشتر از روز سه شنبه نمیتونم بمونم تهران لطفا به منشی تون سفارش منو کنید چون اصلا وقت نمیده.
  سه شنبه آخرین جلسه ی فیزیوتراپی من هست

  پـاسـخ
 • اقای دکتر من از دوستان دکتر امیر نوروزی هستم وقت ویزیت میخواستم
  با تشکر

  پـاسـخ
  • با سلام
   لطفا برا گرفتن نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید

   پـاسـخ